SMS Service

SMS Service

De betaalterminal beschikt over een SMS Service.
U kan per sms verwittigd worden 5 minuten voor het eindigen van het wasprogramma.

OPGELET: Na het eindigen van het wasprogramma wordt de wasmachine steeds automatisch ontgrendeld.